Egebergløkka og Bergfjerdingen

Midt i byen finnes en fredelig grønn plett, langt fra den ståkende asfaltjungelen.

Midt i byen finnes en fredelig grønn plett,langt fra den ståkende asfaltjungelen .Samtidig kan den tilby mange interessante severdigheter som er vel verdt å ta i øyesyn.

Turen starter kan starte fra Nobels fredssenter og passerer Nasjonalgalleriet, Det norske teater, Tinghuset og Grensen og Høyblokka.Deretter går vi forbi St.Olav kirke,den ene av de 2 katolske kirkene i byen,til Damstredet.Mange av trehusene her er nesten 200 år gamle.Vår nasjonaldikter Henrik Wergeland bodde i en av disse i de siste årene av hans liv.

En stor kontrast danner 4 høye blokker oppført i funksjonalistisk stil i midten av 1930 tallet i dette grønne området.Vi går forbi ”Egebergslottet” og Jansenløkka til byens eldste kirke Gamle Aker som er over 900 år.Like ved finner vi Telthusbakken med sine små trehus og parseller.Vandringen kan avsluttes med et besøk på æreskirkegården Vår Frelses gravlund der flere kjente nordmenn ligger begravet.

Deler av denne turen kan kombineres med deler av Akerselvavandringen.

Rød markør indikerer oppmøtested.